Felvételi

ONLINE FELVÉTELI 2020

Idén a Művészeti Szakképzés  szeptemberben induló képzéseire a FELVÉTELI VIZSGA ONLINE történik. A vizsgára elektronikusan kell jelentkezni, a következő módon: Az ADATLAP KITÖLTÉSE után feltölthetitek anyagaitokat, amelyekről a felvételi eljárás menetéről írt részletes, a választott szakoknál megnyitható tájékoztatóban informálódhattok.

Az adatlapon találjátok az online feltöltés módját és szabályait is. A feltöltött és elküldött információkat, dokumentumokat a mentés és beküldés után módosítani nem lehet!

Jó munkát, találkozunk az online felvételin!

–>Online jelentkezési lapunk kitölthető itt!<–

Miért éri meg nálunk tanulni?

 • Csak 2 év, és kapsz egy piacképes szakmát.
 • Gyakorlatorientált képzés (a tanórák 70%-a gyakorlat).
 • 3-4 m Ft értékben oktatunk szoftverismeretet (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, 3Ds Max, Mudbox, Anime Studio).
 • Felkészítünk a művészeti egyetemek felvételijére (rajzi tudás, portfólió, látásmód).
 • Többletpont a felvételinél!
 • Alacsony csoportlétszám – így garantáltan odafigyelünk mindenkire.

Amit kínálunk: Magas színvonalú, minőségi képzés befejezése után a kiadott szakképesítést igazoló bizonyítványokat (OKJ és Europass) az EU összes tagállamában elfogadják.

A megszerzett ismeretek, készségek jó alapot biztosítanak tanulóinknak, hogy sikeresen folytathassák tanulmányaikat a felsőoktatás rendszerében.

Tanulóink nem csak Egerből és közvetlen környékéről, hanem az egész ország területéről érkeznek. Iskolánkban 2003-tól működik művészeti szakképzés. Célunk olyan szakemberek képzése akik átfogó szakmai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket alkotóművészi feladatok megoldására vagy arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjanak.

A 2020/2021-es tanévben három szakképesítést hirdetünk meg. A jelentkezők száma alapján választjuk ki azt a két szakot, melyet nappali rendszerű képzési formában indítani fogjuk.

 • Festő OKJ 54 211 03
 • Grafikus OKJ 54 211 04
 • Mozgókép- és animációkészítő OKJ 54 213 03

MOZGÓKÉP – ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ

A mozgókép -és animációkészítő szakma kétéves képzése során diákjaink elsajátítják a mozgókép elméleti és gyakorlati alapjait. Célunk, hogy a tanulók megismerjék a film, a digitális videó, az animáció (2D és 3D) technikájával létrehozható mozgóképi alkotások technikai, gondolati, képzőművészeti lehetőségeit. A mozgókép elméleti órákon, a mozgókép kialakulása, annak működése, formanyelve, értése fontos feladatunk. A forgatási gyakorlatokon megtanulják diákjaink a kamerák és kiegészítőik használatát, a stúdióban használatos lámpák és fényformáló eszközök kezelését. A 3D-s grafikán belül, a modellezés, textúrázás, renderelés és animáció folyamataival ismerkednek meg.
A 2D-s animációt, az Adobe szoftverek, valamint az Anime Studió segítségével tanulnak diákjaink.

GRAFIKUS

A képzés két éve során tanulóink megismerkednek a szakmában elvárt elméleti és gyakorlati tudással. A hagyományos sokszorosító grafikai eljárások mellett, a szoftverismeret órák keretén belül, elsajátítják az Adobe szoftverek használatát is, megtanulva a számítógépes grafika alapjait.

FESTŐ

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, festészeti feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat
 • ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat
 • széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is,
 • továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken.

Amit kínálunk:

Magas színvonalú, minőségi képzés

 • Az elméleti és gyakorlati képzés szép, kulturált környezetet biztosító intézményünk korszerű, jól felszerelt termeiben folyik.
 • Az oktatást folyamatosan bővülő, modern szemléltető- és demonstrációs eszközpark, valamint korszerű informatikai és oktatástechnikai eszközök segítik.
 • Oktatóink sokoldalú, jól felkészült, magas színvonalú szakmai ismeretekkel és többéves gyakorlattal rendelkező szakemberek.

A képzés befejezése után

 • a növekvő munkaerő-piaci igény jó lehetőséget biztosít az iskola befejezése utáni munkába álláshoz;
 • a megszerzett ismeretek, készségek jó alapot biztosítanak tanulóinknak, hogy sikeresen folytathatják tanulmányaikat a felsőoktatás rendszerében;
 • a kiadott szakképesítést igazoló bizonyítványokat (OKJ és Europass) az EU valamennyi tagállamában elfogadják.

Felvételi információk

A képzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai végzettség megszerzésére készít fel.

 • A képzés ingyenes (első szakképesítés esetében).
 • Második szakképesítés esetén tandíj fizetendő.
 • Felvételi korhatár: 25. életév. *
 • Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

A beiskolázás feltételei:

 • érettségi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság

Felvételi vizsga nincs, felvételi elbeszélgetést tartunk.

A jelentkezés módja:

Az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik, beszerezhető az iskolában személyesen, vagy letölthető a szakképzés honlapjáról.

A jelentkezési határidő: 2019. június 20.

Felvételi eljárás: 2019. július 02.

Pótfelvételire jelentkezés határideje: 2019. augusztus 19.

Pótfelvételi eljárás: 2019. augusztus 28.

További információ képzéseinkről:

Válóczi Krisztina szakképzési koordinátor,
Telefon: 36/510-412

*Iskolai rendszerű nappali képzés korhatára
Nappali rendszerű iskolai oktatásban, abban az évben kezdheti utoljára a tanuló a tanévet, amelyben betölti a 25. életévét. Ha azonban az általános iskola első évfolyamát a hetedik életévében kezdte meg, vagy ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt, akkor abban az évben kezdheti utoljára tanévet, amelyikben a 25. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a fentiekben meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani. Kitolódik a korhatár akkor is, ha a szakképzési évfolyamok száma kettőnél több.

Tanulói jogviszony
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre és az elbocsátás, az intézményből való kizárás kimondásának, illetve a tanulói névsorból való törlésének napjáig tart. A képzés befejezése esetén a tanulói jogviszony a vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg.

Oktatási azonosítónk

OM200679

Legutóbbi Facebook bejegyzések

Nincs megjeleníthető Facebook bejegyzés

Legutóbbi Facebook bejegyzések

Nincs megjeleníthető Facebook bejegyzés