Felvételi

ONLINE FELVÉTELI 2023

Idén, a  szeptemberben induló képzéseinkre a FELVÉTELI VIZSGA ONLINE történik. A vizsgára elektronikusan kell jelentkezni, a következő módon: Az ADATLAP KITÖLTÉSE után feltölthetitek anyagaitokat, amelyekről a felvételi eljárás menetéről írt részletes, a választott szakoknál megnyitható tájékoztatóban informálódhattok.

A jelentkezési határidő: 2023. augusztus 24.

Az adatlapon találjátok az online feltöltés módját és szabályait is. A feltöltött és elküldött információkat, dokumentumokat a mentés és beküldés után módosítani nem lehet!

Jó munkát, találkozunk az online felvételin!

–>Online jelentkezési lapunk kitölthető itt!<–

Miért éri meg nálunk tanulni?

 • Csak 2 év, és kapsz egy piacképes szakmát.
 • Gyakorlatorientált képzés (a tanórák 70%-a gyakorlat).
 • 3-4 m Ft értékben oktatunk szoftverismeretet (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, 3Ds Max, Mudbox, Anime Studio).
 • Felkészítünk a művészeti egyetemek felvételijére (rajzi tudás, portfólió, látásmód).
 • Többletpont a felvételinél!
 • Alacsony csoportlétszám – így garantáltan odafigyelünk mindenkire.

Amit kínálunk:

Magas színvonalú, minőségi képzés befejezése után a kiadott szakképesítést igazoló bizonyítványokat az EU összes tagállamában elfogadják.

A megszerzett ismeretek, készségek jó alapot biztosítanak tanulóinknak, hogy sikeresen folytathassák tanulmányaikat a felsőoktatás rendszerében.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik átfogó szakmai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket alkotói feladatok megoldására, vagy arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjanak, valamint tanulmányaik folytatására a különböző főiskolákon, egyetemeken.

A 2023/2024-as tanévben a Kreatív ágazaton belül két szakképesítést hirdetünk meg. A jelentkezők száma alapján választjuk ki azt a két szakot, melyet nappali rendszerű képzési formában indítani fogjuk.

 • Grafikus 5 0213 16 09
 • Mozgókép-és animációkészítő 5 0211 16 10

MOZGÓKÉP – ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ

A mozgókép -és animációkészítő szakma kétéves képzése során diákjaink elsajátítják a mozgókép elméleti és gyakorlati alapjait. Célunk, hogy a tanulók megismerjék a film, a digitális videó, az animáció (2D és 3D) technikájával létrehozható mozgóképi alkotások technikai, gondolati, képzőművészeti lehetőségeit. A mozgókép elméleti órákon, a mozgókép kialakulása, annak működése, formanyelve, értése fontos feladatunk. A forgatási gyakorlatokon megtanulják diákjaink a kamerák és kiegészítőik használatát, a stúdióban használatos lámpák és fényformáló eszközök kezelését. A 3D-s grafikán belül, a modellezés, textúrázás, renderelés és animáció folyamataival ismerkednek meg.
A 2D-s animációt, az Adobe szoftverek, valamint az Anime Studio segítségével tanulnak diákjaink.

A mozgókép- és animációkészítő technikus a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez fejlesztő, kivitelező és alkotó munkát. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és alapszintű rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor,
segédoperatőr, számítógépes utómunka és a vizuális trükk készítés bizonyos feladatait egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalomelőállításban vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik. Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. A biztonsági előírásokat, valamint a szakmára vonatkozó jogi
szabályozásokat ismeri és betartja. A szakma technikai és vizuális környezetének fejlődésével lépést tart.

GRAFIKUS

A képzés két éve során tanulóink megismerkednek a szakmában elvárt elméleti és gyakorlati tudással. A hagyományos sokszorosító grafikai eljárások mellett, a szoftverismeret órák keretén belül, elsajátítják az Adobe szoftverek használatát is, megtanulva a számítógépes grafika alapjait.

A számítógépes grafikus egy szakma, ami a grafikusi dizájn technikákkal és a grafikusi művészeti iparággal foglalkozik. Magába foglalja, alkalmazza a képalkotás, fényképészet, tipográfia, animáció területeket. A grafikus dizájner nyomtatott-, elektronikus médiát, hirdetési felületeket publikál.
A grafikus tervezőstúdióban, reklám- vagy médiaügynökségnél, kiadónál komplex tervezési folyamatban, vezető tervező mellett szerkesztési, tervezési részfeladatokat lát el. Saját vállalkozásban a megrendelővel való egyeztetés mellett önállóan dolgozik. A munkaadóval, megrendelővel és munkatársaival jól kommunikál, konstruktív, együttműködő szakember.
Logót, arculatot, reklámgrafikát, plakátot tervez. Újság, magazin, könyv tipográfiai tervét készíti el, címlapot, borítót tervez. Részt vesz kiadványok előkészítésében: tördel, képanyagot dolgoz fel, digitális és szabadkézi illusztrációt, ábrát készít. Nyomdai előkészítést végez, a nyomdával
egyeztet. Számítógépes programokat és eszközöket, valamint manuális technikákat alkalmaz. Vizuális kultúrával rendelkező, igényes kreatív szakember, aki munkája során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja. Önálló szakmai véleményalkotásra képes.
Folyamatosan fejleszti képességeit: figyelemmel kíséri a kulturális trendeket és technikai változásokat.

Amit kínálunk:

Magas színvonalú, minőségi képzés

 • Az elméleti és gyakorlati képzés szép, kulturált környezetet biztosító intézményünk korszerű, jól felszerelt termeiben folyik.
 • Az oktatást folyamatosan bővülő, modern szemléltető- és demonstrációs eszközpark, valamint korszerű informatikai és oktatástechnikai eszközök segítik.
 • Oktatóink sokoldalú, jól felkészült, magas színvonalú szakmai ismeretekkel és többéves gyakorlattal rendelkező szakemberek.

A képzés befejezése után

 • A növekvő munkaerő-piaci igény jó lehetőséget biztosít az iskola befejezése utáni munkába álláshoz
 • A megszerzett ismeretek, készségek jó alapot biztosítanak tanulóinknak, hogy sikeresen folytathatják tanulmányaikat a felsőoktatás rendszerében
 • A kiadott szakképesítést igazoló bizonyítványokat az EU valamennyi tagállamában elfogadják

Felvételi információk

 • A képzés ingyenes.
 • Felvételi korhatár: 25. életév. *
 • Vidékiek számára egri kollégiumokban az elhelyezés biztosított.

A beiskolázás feltételei:

 • érettségi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság

Felvételi vizsga nincs, felvételi elbeszélgetést tartunk.

A jelentkezés módja:

A felvételi eljárás online zajlik, a FELVÉTELI PORTFÓLIÓ felületen van lehetőség egyéni munkák (rajzok, fotók, mozgóképek vagy animációk) feltöltésére.

–>Online jelentkezési lapunk kitölthető itt!<–

A jelentkezési határidő: 2023. augusztus 24.

További információ képzéseinkről:

Domoszlai Orsolya

Alapfokú Művészeti Iskoláért és Technikumért felelős igazgatóhelyettes

Telefon: 36/510-412

*Iskolai rendszerű nappali képzés korhatára
Nappali rendszerű iskolai oktatásban, abban az évben kezdheti utoljára a tanuló a tanévet, amelyben betölti a 25. életévét. Ha azonban az általános iskola első évfolyamát a hetedik életévében kezdte meg, vagy ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt, akkor abban az évben kezdheti utoljára tanévet, amelyikben a 25. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a fentiekben meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani. Kitolódik a korhatár akkor is, ha a szakképzési évfolyamok száma kettőnél több.

Tanulói jogviszony
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre és az elbocsátás, az intézményből való kizárás kimondásának, illetve a tanulói névsorból való törlésének napjáig tart. A képzés befejezése esetén a tanulói jogviszony a vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg.

Oktatási azonosítónk

OM200679

Legutóbbi Facebook bejegyzések

Nincs megjeleníthető Facebook bejegyzés

Legutóbbi Facebook bejegyzések

Nincs megjeleníthető Facebook bejegyzés