Felvételi

Iskolánk az Eszterházy Károly Főiskola két gyakorlóiskolájának integrációjával jött létre 2005. nyarán. Tanulóink nem csak Egerből és közvetlen környékéről, hanem az egész ország területéről érkeznek. Iskolánkban 2003-tól működik művészeti szakképzés.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik átfogó szakmai és művészettörténeti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket alkotóművészi feladatok megoldására, vagy arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjanak, valamint tanulmányaik folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.

2013 szeptemberében bevezetésre kerül az új Országos Képzési Jegyzék (150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet. Ez a jövőben változást idéz elő az iskolánkban megszerezhető szakképesítések képzési szerkezetét illetően.

A 2018/2019-es tanévben három szakképesítést hirdetünk meg. A jelentkezők száma alapján választjuk ki azt a két szakot, melyet nappali rendszerű képzési formában indítani fogjuk.

 • Festő OKJ 54 211 03
 • Grafikus OKJ 54 211 04
 • Mozgókép- és animációkészítő OKJ 54 213 03

Amit kínálunk:

Magas színvonalú, minőségi képzés

 • Az elméleti és gyakorlati képzés szép, kulturált környezetet biztosító intézményünk korszerű, jól felszerelt termeiben folyik.
 • Az oktatást folyamatosan bővülő, modern szemléltető- és demonstrációs eszközpark, valamint korszerű informatikai és oktatástechnikai eszközök segítik.
 • Oktatóink sokoldalú, jól felkészült, magas színvonalú szakmai ismeretekkel és többéves gyakorlattal rendelkező szakemberek.

A képzés befejezése után

 • a növekvő munkaerő-piaci igény jó lehetőséget biztosít az iskola befejezése utáni munkába álláshoz;
 • a megszerzett ismeretek, készségek jó alapot biztosítanak tanulóinknak, hogy sikeresen folytathatják tanulmányaikat a felsőoktatás rendszerében;
 • a kiadott szakképesítést igazoló bizonyítványokat (OKJ és Europass) az EU valamennyi tagállamában elfogadják.

Felvételi információk

A képzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai végzettség megszerzésére készít fel.

 • A képzés ingyenes (első szakképesítés esetében).
 • Második szakképesítés esetén tandíj fizetendő.
 • Felvételi korhatár: 25. életév. *
 • Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

A beiskolázás feltételei:

 • érettségi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság

Felvételi vizsga nincs, felvételi elbeszélgetést tartunk.

A jelentkezés módja:

Az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik, beszerezhető az iskolában személyesen, vagy letölthető a szakképzés honlapjáról.

A jelentkezési határidő: 2019. június 20.

Felvételi eljárás: 2019. július 02.

Pótfelvételire jelentkezés határideje: 2019. augusztus 19.

Pótfelvételi eljárás: 2019. augusztus 28.

További információ képzéseinkről:

Tóth Ferenc Zsolt szakképzési koordinátor,
Telefon: 36/510-412

*Iskolai rendszerű nappali képzés korhatára
Nappali rendszerű iskolai oktatásban, abban az évben kezdheti utoljára a tanuló a tanévet, amelyben betölti a 25. életévét. Ha azonban az általános iskola első évfolyamát a hetedik életévében kezdte meg, vagy ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt, akkor abban az évben kezdheti utoljára tanévet, amelyikben a 25. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a fentiekben meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani. Kitolódik a korhatár akkor is, ha a szakképzési évfolyamok száma kettőnél több.

Tanulói jogviszony
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre és az elbocsátás, az intézményből való kizárás kimondásának, illetve a tanulói névsorból való törlésének napjáig tart. A képzés befejezése esetén a tanulói jogviszony a vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg.

Oktatási azonosítónk

OM200679

Keresés